Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5 (dvojsnímačový), je určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach s vykurovacími telesami, predovšetkým v bytových a nájomných domoch. Doporučenou oblasťou inštalácie sú budovy s dvojtrubkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednotrubkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou sústavou.


Prednosti elektronického pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5 sú v dvojsnímačovej metóde. Jeden snímač sníma teplotu povrchu vykurovacieho telesa a druhý snímač sníma teplotu, ktorá je v definovanom vzťahu k teplote vykurovaného priestoru 

Ďalšie prednosti elektronického pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5 sú, že umožňuje vlastný odpočet zo vstavaného LCD displeja a tým kontrolu správnosti odpočtu bez nutnosti vstupu do bytu, možnosť zobrazenia mesačných stavov spotreby, spätne až 23 mesiacov,  veľmi nízkej spotrebe a tým dlhej životnosti batérie, jednoduché naprogramovanie a preprogramovanie nastaviteľných hodnôt pomocou program. prípravku a priaznivá cena pri vyššej úžitkovej hodnote.

Technické údaje:

 • Teplotný rozsah elektronického PRVN: 20 - 90°C
 • Merací rozsah snímača teploty: 0 - 100°C
 • Päťmiestny LC displej s ďalšími identifikačnými symbolmi

Nastaviteľné hodnoty:

 • typ vykurovacieho telesa
 • dátum začiatku a konca vykurovacieho obdobia
 • dátum začiatku zúčtovacieho obdobia

Údaje zobrazované stisnutím tlačidla:

 • spotrebná hodnota za aktuálne vykurovacie obdobie
 • spotrebná hodnota za predošlé vykurovacie obdobie
 • päťmiestny alfanumerický kód
 • mesačné stavy spotrebnej hodnoty spätne za 23 mesiacov 

Vždy zobrazované údaje:

 • chybový režim
 • posledný rok - koniec životnosti batérie 
Uvedené prístroje vyhovujú týmto technickým normám ČSN EN 834: 1995. Výrobca je certifikovaný podľa ČSN EN ISO 9001.

Ponuka PRVN

Naše produkty pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s príslušenstvom Vám presne rozdelia spotrebované teplo v bytových domoch, polyfunkčných objektoch a administratívnych budovách.

Na našich pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov si vie vlastník sám skontrolovať aktuálny, minuloročný a mesačný stav, čo poskytuje komfort pri kontrole vyúčtovania.

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 s možnosťou rádiového odpočtu a dát

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  s možnosťou rádiového...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 BR

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  BR je dvojsnímačový a je...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.7 s možnosťou odpočtom cez infra rozhranie

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.7 s možnosťou odpočtom cez...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5 (dvojsnímačový), je...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.4

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.4 je určený pre...

Zobraziť

Odpočtová jednotka IRU 10.00

Infračervená odpočtová jednotka IRU 10.00 slúži k odpočtu dát z elektronických pomerových...

Zobraziť

Odpočtové zariadenie RFU 35

Odpočtové zariadenie RFU35 je určené pre načítanie nameraných údajov indikovaných prístrojmi...

Zobraziť

Panelová anténa ZZ P-868 k odpočtovým zariadeniam RFU 30 a RFU 35

Smerová panelová anténa ZZ P-868 je voliteľným príslušenstvom k rádiovej odpočtovej jednotke RFU...

Zobraziť

Systém centrálnych odpočtov CRS 40

Systém centrálnych odpočtov CRS 40 slúži k bezkontaktnému odpočtu dát vysielaných elektronickým...