Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 BR

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  BR je dvojsnímačový a je určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach s vykurovacími telesami, predovšetkým v bytových a nájomných domoch. Doporučenou oblasťou inštalácie sú budovy s dvojtrubkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednotrubkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou sústavou s najnižšou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky ≥ 35ºC a najvyššou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky ≤ 90ºC.


Prednosti elektronického pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 BR sú jednoduchý odpočet údajov cez infra rozhranie, vylúčenie chýb spôsobené ľudským faktorom  pri odpočte z displeja, jednoduchý prenos dát z odpočtovej jednotky do PC cez sériové rozhranie a kontrola prenesených dát pri prenose do PC.

Životnosť batérie tohto pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 je 10+1 rok so zárukou na prístroj 8 rokov. 

Údaje zobrazované prístrojom:

 • spotrebná hodnota za aktuálne vykurovacie obdobie
 • spotrebná hodnota za predošlé vykurovacie obdobie
 • päťmiestny alfanumerický kód 
 • výrobné číslo
 • teplota vykurovacieho telesa
 • teplota okolitého priestoru
 • dátum začiatku zúčtovacieho obdobia
 • aktuálny dátum
 • aktuálny čas
 • mesačné stavy spotrebnej hodnoty spätne za 12 mesiacov 
 • chybový režim
 • posledný rok životnosti batérie
 • test prístroja
 • režim neoprávneného otvorenia (elektronická plomba)
Uvedené prístroje vyhovujú týmto technickým normám ČSN EN 834: 1995. Výrobca je certifikovaný podľa ČSN EN ISO 9001.

Ponuka PRVN

Naše produkty pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s príslušenstvom Vám presne rozdelia spotrebované teplo v bytových domoch, polyfunkčných objektoch a administratívnych budovách.

Na našich pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov si vie vlastník sám skontrolovať aktuálny, minuloročný a mesačný stav, čo poskytuje komfort pri kontrole vyúčtovania.

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 s možnosťou rádiového odpočtu a dát

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  s možnosťou rádiového...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 BR

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  BR je dvojsnímačový a je...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.7 s možnosťou odpočtom cez infra rozhranie

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.7 s možnosťou odpočtom cez...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5 (dvojsnímačový), je...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.4

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.4 je určený pre...

Zobraziť

Odpočtová jednotka IRU 10.00

Infračervená odpočtová jednotka IRU 10.00 slúži k odpočtu dát z elektronických pomerových...

Zobraziť

Odpočtové zariadenie RFU 35

Odpočtové zariadenie RFU35 je určené pre načítanie nameraných údajov indikovaných prístrojmi...

Zobraziť

Panelová anténa ZZ P-868 k odpočtovým zariadeniam RFU 30 a RFU 35

Smerová panelová anténa ZZ P-868 je voliteľným príslušenstvom k rádiovej odpočtovej jednotke RFU...

Zobraziť

Systém centrálnych odpočtov CRS 40

Systém centrálnych odpočtov CRS 40 slúži k bezkontaktnému odpočtu dát vysielaných elektronickým...