Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 s možnosťou rádiového odpočtu a dát

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  s možnosťou rádiového odpočtu a dát je určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach s vykurovacími telesami. Doporučenou oblasťou inštalácie sú budovy s dvojtrubkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednotrubkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou sústavou s najnižšou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky ≥ 35ºC a najvyššou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky ≤ 90ºC.


Prednosti elektronického pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 sú rádiový odpočet indikovaných údajov kedy nedochádza k vstupu cudzích osôb do bytov a nie je potrebná inštalácia a konfigurácia prijímacích jednotiek umiestnených obvykle na chodbe domu. 

Jednoduchým prenosom dát do rozúčtovacieho programu sa vylúčia chyby spôsobené ľudským faktorom  pri odpočte z displeja. Ďalšia prednosť elektronického pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 je možnosť  odpočtu cez infra rozhranie, prípadne z displeja.

Životnosť batérie tohto pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 je 10+1 rok so zárukou na prístroj 8 rokov. Dosah vysielaných dát je v bytovej zástavbe až 250 m (podľa miestnych podmienok).

Prenášané dáta:

Dáta prenášané cez rádio frekvenciu:

 • sériové číslo prístroja
 • päťmiestny alfanumerický kód 
 • spotrebná hodnota za predošlé vykurovacie obdobie
 • informácia o stave elektronickej plomby
 • spotrebná hodnota za aktuálne vykurovacie obdobie
 • dátum odpočtu

Dáta prenášané cez infra rozhranie:

 • sériové číslo prístroja
 • dátum začiatku zúčtovacieho obdobia
 • päťmiestny alfanumerický kód 
 • spotrebná hodnota za predošlé vykurovacie obdobie
 • mesačné stavy spotrebnej hodnoty spätne za 12 mesiacov 
 • dátum odpočtu (deň, mesiac, rok)
 • spotrebná hodnota za aktuálne vykurovacie obdobie
 • mesačné max. teploty vykurovacieho telesa (°C)
 • mesačné min. teploty vykurovacieho telesa (°C)
 • priemerné mesačné teploty vykurovacieho telesa (°C)

Technické údaje:

 • Začiatok registrácie teploty snímača na vykurovacom telese ≥ 23°C a teplotný rozdiel medzi strednou teplotou teplonosnej látky a teplotou okolia ≤ 5K
 • Celkový vyhodnocovací súčiniteľ K = 1.
 • Rádiový modul.
 • Prevádzková frekvencia 868 MHz.
 • Elektronická plomba.
 • Infra rozhranie.
 • Napájanie líthiová batéria 3,0V.
 • Životnosť batérie 10 rokov + 1 rok
 • Päťmiestny LC displej + 2 špeciálne znaky.
 • Každodenné zálohovanie nameraných hodnôt.
Uvedené prístroje vyhovujú týmto technickým normám ČSN EN 834: 1995. Výrobca je certifikovaný podľa ČSN EN ISO 9001.

Ponuka PRVN

Naše produkty pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s príslušenstvom Vám presne rozdelia spotrebované teplo v bytových domoch, polyfunkčných objektoch a administratívnych budovách.

Na našich pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov si vie vlastník sám skontrolovať aktuálny, minuloročný a mesačný stav, čo poskytuje komfort pri kontrole vyúčtovania.

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 s možnosťou rádiového odpočtu a dát

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  s možnosťou rádiového...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 BR

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  BR je dvojsnímačový a je...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.7 s možnosťou odpočtom cez infra rozhranie

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.7 s možnosťou odpočtom cez...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5 (dvojsnímačový), je...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.4

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.4 je určený pre...

Zobraziť

Odpočtová jednotka IRU 10.00

Infračervená odpočtová jednotka IRU 10.00 slúži k odpočtu dát z elektronických pomerových...

Zobraziť

Odpočtové zariadenie RFU 35

Odpočtové zariadenie RFU35 je určené pre načítanie nameraných údajov indikovaných prístrojmi...

Zobraziť

Panelová anténa ZZ P-868 k odpočtovým zariadeniam RFU 30 a RFU 35

Smerová panelová anténa ZZ P-868 je voliteľným príslušenstvom k rádiovej odpočtovej jednotke RFU...

Zobraziť

Systém centrálnych odpočtov CRS 40

Systém centrálnych odpočtov CRS 40 slúži k bezkontaktnému odpočtu dát vysielaných elektronickým...