Odpočtové zariadenie RFU 35

Odpočtové zariadenie RFU35 je určené pre načítanie nameraných údajov indikovaných prístrojmi elektronickým pomerovým rozdeľovačom vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 a  rádiovými modulmi bytových vodomerov E-RM 30,  bez nutnosti vstupu do bytov (priestorov). 


Zaridenie sa pripája k počítaču (väčšinou notebook/netnook) cez štandardné USB rozhranie. Pre prenos odčítaných dát z RFU 35 slúži komunikačný softvér v súčinnosti s dekódovacím softvérom, ktoré sú súčasťou programovacieho balíka E-ITN. 

Pri prenose dochádza k automatickej kontrole a prenosu dát.  

Odpočtovým zariadením RFU 35 je možné odčítať údaje priamo, bez potreby centrálnych koncentrátorov v obytných domoch. Odpočet sa prevádza z exteriéru budovy, prípadne zo schodiskových priestorov jednotlivých vchodov. 

Prednosti odpočtovej jednotky RFU 35 sú zobrazenie správne odčítaných údajov, zobrazenie a presné určenie nekorektne odčítaných údajov (nedostatočný signál), šifrovaný prenos odčítaných údajov a nedochádza k vstupu cudzích osôb do bytov.

Odpočtové zariadenie RFU 35 môže byť použité s dodávanou všesmernou prútovou anténou, alebo môže byť pre zvýšenie dosahu vybavená volitelnou panelovou anténou ZZ P-868.

Ponuka PRVN

Naše produkty pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s príslušenstvom Vám presne rozdelia spotrebované teplo v bytových domoch, polyfunkčných objektoch a administratívnych budovách.

Na našich pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov si vie vlastník sám skontrolovať aktuálny, minuloročný a mesačný stav, čo poskytuje komfort pri kontrole vyúčtovania.

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 s možnosťou rádiového odpočtu a dát

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  s možnosťou rádiového...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 BR

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  BR je dvojsnímačový a je...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.7 s možnosťou odpočtom cez infra rozhranie

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.7 s možnosťou odpočtom cez...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5 (dvojsnímačový), je...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.4

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.4 je určený pre...

Zobraziť

Odpočtová jednotka IRU 10.00

Infračervená odpočtová jednotka IRU 10.00 slúži k odpočtu dát z elektronických pomerových...

Zobraziť

Odpočtové zariadenie RFU 35

Odpočtové zariadenie RFU35 je určené pre načítanie nameraných údajov indikovaných prístrojmi...

Zobraziť

Panelová anténa ZZ P-868 k odpočtovým zariadeniam RFU 30 a RFU 35

Smerová panelová anténa ZZ P-868 je voliteľným príslušenstvom k rádiovej odpočtovej jednotke RFU...

Zobraziť

Systém centrálnych odpočtov CRS 40

Systém centrálnych odpočtov CRS 40 slúži k bezkontaktnému odpočtu dát vysielaných elektronickým...