Systém centrálnych odpočtov CRS 40

Systém centrálnych odpočtov CRS 40 slúži k bezkontaktnému odpočtu dát vysielaných elektronickým pomerovým rozdeľovačom vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 a elektronickými rádiovými modulmi E-RM 30 pre bytové vodomery. Systém je bezdrôtový, a s výnimkou napájania z elektrickej siete 230 V (a prípadného pripojenia k internetu) nevyžaduje pri inštalácií montáž žiadnych káblov. 


Koncepcia systému:

Naším cieľom je vždy Vám čo najviac uľahčiť vlastnú správu a administráciu celého systému. Systém centrálnych odpočtov CRS 40 preto vyžaduje minimum aktívnych užívateľských zásahov cez grafické rozhranie.  Pri bežnej prevádzke dáta sám spracováva a ukladá. V prípade problému (porušená elektronická plomba, nadmerný spätný tok pri vodomeroch alebo nemožnosť odpočtu elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) či rádiových modulov) dá o sebe vedieť - pošle e-mail - a vy môžete vzniknutú situáciu bezodkladne riešiť. Z času na čas si tiež môžete dáta z odpočtovej siete automaticky zálohovať na Váš počítač. 

Topológia systému:

Odpočtová sieť sa skladá z jednej riadiacej jednotky B a niekoľkých zberných jednotiek A. Tieto jednotky sú pri inštalácií automaticky nakonfigurované do bezdrôtovej siete. Každá zberná jednotka A má priamy rádiový kontakt s riadiacou jednotkou B alebo s inou jednotkou A, ktorá signál zaznamená a prepošle. Jednotka B vyhodnocuje komunikáciu v celej odpočtovej sieti, získané dáta ukladá a spracováva. Riadiaca jednotka môže byť tiež pripojená do siete Internet. V tomto prípade je možné k uloženým informáciam pristupovať z bežného vebového prehliadača, prípadne si nechať zasielať každodenné výsledky odpočtu, či prípadné hlásenie o chybách.

Výhody systému:

Vďaka inštalácií systému centrálnych odpočtov môžete mať informácie o spotrebe tepla a vody každý deň v roku. Veľkou výhodou je to pri sťahovaní, kedy nie je nutné robiť časovo náročné medziodpočty, alebo dopočítavať spotrebu, aby bolo možné stanoviť hodnoty ku konkrétnemu dátumu. Akúkoľvek chybu alebo ovlyvnenie je možné veľmi rýchlo odhaliť a zjednať rýchlu a efektívnu nápravu. Vďaka veľkému množstvu aktuálnych dát tak môžete vlastníkom poskytovať dodatočné štatistiky a informácie o spotrebe.

Ponuka PRVN

Naše produkty pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s príslušenstvom Vám presne rozdelia spotrebované teplo v bytových domoch, polyfunkčných objektoch a administratívnych budovách.

Na našich pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov si vie vlastník sám skontrolovať aktuálny, minuloročný a mesačný stav, čo poskytuje komfort pri kontrole vyúčtovania.

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 s možnosťou rádiového odpočtu a dát

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  s možnosťou rádiového...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2 BR

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 30.2  BR je dvojsnímačový a je...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.7 s možnosťou odpočtom cez infra rozhranie

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.7 s možnosťou odpočtom cez...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.5 (dvojsnímačový), je...

Zobraziť

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.4

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) E-ITN 10.4 je určený pre...

Zobraziť

Odpočtová jednotka IRU 10.00

Infračervená odpočtová jednotka IRU 10.00 slúži k odpočtu dát z elektronických pomerových...

Zobraziť

Odpočtové zariadenie RFU 35

Odpočtové zariadenie RFU35 je určené pre načítanie nameraných údajov indikovaných prístrojmi...

Zobraziť

Panelová anténa ZZ P-868 k odpočtovým zariadeniam RFU 30 a RFU 35

Smerová panelová anténa ZZ P-868 je voliteľným príslušenstvom k rádiovej odpočtovej jednotke RFU...

Zobraziť

Systém centrálnych odpočtov CRS 40

Systém centrálnych odpočtov CRS 40 slúži k bezkontaktnému odpočtu dát vysielaných elektronickým...