Elektronický rádiový modul E-RM 30 pre bytové vodomery Apator Powogaz

Rádiový modul E-RM 30 zaisťuje snímanie dát zo špeciálne upraveného vodomeru a ich vysielanie rádiovým signálom. Umožňuje tak odpočty spotreby vody bez nutnosti vstupu do bytu. 

Odpočet údajov z rádiového modulu E-RM 30:

Prútová anténa rádiového modulu E-RM 30 sa vyznačuje veľmi dobrou účinnosťou. Vďaka tomu je možné bezproblémovo odčítať dáta bez vstupu do bytu alebo domu a to aj v prípade inštalácie vodomerov v stupačkových šachtách viacposchodových budov. Odpočet nameraných hodnôt môže byť robený pracovníkom rozúčtovacej spoločnosti pomocou mobilnej prijímacej jednotky pred domom. Pokiaľ požadujete on-line informácie každý deň, môže byť odpočet robený systémom centrálnych odpočtov CRS 40 nainštalovaným v dome. 

Pokiaľ používate tiež elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov EITN 30, môžu sa odčítať spolu s rádiovými modulmi.

Ochrana proti ovplyvneniu:

Na rozdiel od klasického vodomeru vie rádiový modu E-RM 30 rozlíšiť aj smer toku vody - je tak možné odhaliť prípadnú manipuláciu s vodomerom (jeho otočenie). Rádiový modul E-RM 30 je tiež možné zaistiť klasickou mechanickou plombou proti demontáži z vodomeru. Pre prípad odňatia je rádiový modul vybavený elektrickou plombou, ktorá umožňuje rozoznať neautorizovanú manilupáciu a zaznamená jej presný dátum. Informácia o odňatí rádiového modulu E-RM 30 z vodomeru je vysielaná rádiovým signálom. Pomocou infračerveného rozhrania je možné z pamäti prístroja prečítať mesačné hodnoty dopredného aj spätného toku 12 mesiacov späť.

Rádiové parametre:

  • Prevádzková frekvencia: 868 MHz
  • Vysielací výkon: ˂ 5 mW
  • Dĺžka vysielnia: 8 ms
  • Dosah vysielaných dát: až 500 m (bez vstupu do domu, s doplnkovou panelovou anténou) 
  • Kódovanie dát: áno

Vodomery

Ponúkame bytové vodomery vysokej kvality, ktoré vo Vašom byte odmerajú presnú spotrebu vody.

Pridaním rádiového modulu je možné vykonať odpočty na diaľku, a tak nevstupovať do bytov a chrániť si vlastné súkromie.

Zobraziť

Elektronický rádiový modul E-RM 30 pre bytové vodomery Apator Powogaz

Rádiový modul E-RM 30 zaisťuje snímanie dát zo špeciálne upraveného vodomeru a ich vysielanie...

Zobraziť

Jednovtokový suchobežný bytový vodomer Apator Powogaz

Bytový vodomer na teplú a studenú vodu s vysokou ochranou proti pôsobeniu trvalého magnetického...