Meranie a rozpočítavanie

Meranie a rozpočítavanie vykurovacích nákladov, meranie tepla, teplej a studenej vody je v súčasnosti nevyhnutnosťou pre všetkých vlastníkov bytov, nebytových a spoločných priestorov. Naša ponuka produktov a služieb Vám ponúka komplexné riešenie v tejto oblasti.

Meranie a rozpočítavanie

Ponúkame Vám riešenia v oblasti merania a rozpočítavania vykurovacích nákladov, tepla a spotreby vody. Inteligentné merače s diaľkovým (rádiovým) prenosom odpočtov ( odpočet WalkBy, prípadne centrálny zber dát ) do centralizovanej jednotky a následne cez internetové siete do PC správcu, prípadne odpočtovej služby, Vám zabezpečí korektné informácie o správaní sa užívateľov v objekte, min. jeden krát za deň. Naše produkty pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, meračov tepla, vodomerov s príslušenstvom a riešenia Vám presne určia spotrebovanú energiu v rámci bytových domov, administratívnych a polyfunčných budov.

Zobraziť

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov

Ponúkame Vám inteligentné riešenia v oblasti merania a rozpočítavania vykurovacích nákladov. Zabezpečíme presné odpočty tepla bez toho, aby sme...

Zobraziť

Rozpočítavanie

Rozpočítavanie vykurovacích nákladov a teplej vody je v súčasnosti nevyhnutnosťou pre všetkých vlastníkov bytov, nebytových a spoločných priestorov. V...

Zobraziť

Vodomery, merače spotreby vody

Základom pre spravodlivé meranie a rozúčtovanie vody sú kvalitné a presné vodomery, ktoré efektívne a spoľahlivo odmerajú presný prietok pretečeného množstva...